Oferta

8091262_blog Szereg uwarunkowań prawnych związanych z prawodawstwem unijnym i krajowym , z którymi spotyka się działalność każdej firmy wymaga stosowania specjalistycznej wiedzy z zakresu tej dziedziny.

Firma Bin-Pro oferuje kompleksowe usługi w realizacji rożnych projektów z zakresu ochrony środowiska.

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji środowiskowych, między innymi:

 • zezwoleń wymaganych w  gospodarce odpadami,
 • pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • pozwoleń zintegrowanych,
 • pozwoleń  wodnoprawnych,
 • pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć na różnych etapach ich realizacji.

Opracowujemy  wszelkiego rodzaju analizy środowiskowe:

 • raporty środowiskowe,
 • operaty wodnoprawne,
 • operaty ochrony powietrza,
 • przeglądy ekologiczne,
 • inne

Przygotowujemy firmy do wdrożenia systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004.

Oferujemy także bieżącą obsługę podmiotów w zakresie:

 • naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 • rozliczania z opłaty produktowej,
 • prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości ,
 • doradztwa środowiskowego.